شرایط برگشت کالا

شرایط برگشت کالا-در لحظه تحویل در صورت مشاهده شکستگی و ضربه احتمالی ناشی از حمل، با مأمور پست صورتجلسه وضعیت را تنظیم و سریعا به فروشگاه اعلام و کالا را توسط مأمور پست عودت نمایید.


- انصراف از خرید و درخواست مرجوعی به کالایی تعلق می‌گیرد که باز نشده باشد، هیچ‌گونه دخل و تصرف، باز کردن بسته‌بندی اولیه، پلمب، برچسب‌ها و حتی نایلون وکیوم و شیرینک، امکان مرجوع کردن را از بین خواهد برد حتی اگر از کالا استفاده نشده باشد.


- پس از بررسی کالا های مرجوعی توسط کارشناسان خدمات پس از فروش، در صورتی که کالا خارج از ضوابط مقرر در سایت مرجوع شده باشد و بدون ایراد تشخیص داده شود، مجددا برای مشتری ارسال می‌گردد و هزینه ارسال مجدد به عهده خریدار می باشد. در صورت استنکاف مشتری از  تحویل کالای سالم و بدون ایراد، کالای مزبور به مدت یک ماه بصورت امانت نزد یورواستوک در واحد خدمات پس از فروش باقی می‌ماند و با انقضای این مهلت یورواستوک در قبال کالا و زیان‌های وارده بر آن یا مفقود شدن آن هیچ‌گونه مسوولیتی نخواهد داشت.


- در مهلت 7 روز تست اولیه درصورتی که کالا از جانب خریدار به شرکت بازگردانده شود، در این مرحله خریدار باید هزینه پستی کالای عودت داده شده را پرداخت نماید و در مرحله بعد اگر مطابق گزارش کارشناسان خدمات پس از فروش شرکت کالای مرجوعی معیوب تشخیص داده شود، عین هزینه پستی پرداخت شده توسط خریدار در مرحله عودت کالا به وی بازپرداخت می گردد. هزینه پستی خارج از مهلت 7 روز تست اولیه در صورت عودت کالا برعهده خریدار خواهد بود.


- برچسب زدن یا نوشتن توضیحات، آدرس یا هر مورد دیگری روی کارتن یا جعبه اصلی کالا و یا پاره و مخدوش کردن آن، امکان استفاده از ضمانت بازگشت را از بین خواهد برد.