گارانتی و خدمات پس از فروش

گارانتی و خدمات پس از فروش:


- کالاهای با برچسب نو و آکبند در یورواستوک دارای ضمانت نامه هستند (بدون دریافت هزینه مازاد).

- اکثر کالاهای با برچسب اپن باکس،رفربشید،استوک+A،استوکA،استوکB دارای ضمانت نامه 6 ماهه اختیاری هستند بگونه ای که کاربر به اختیار خود در هنگام خرید می تواند درخواست ضمانت 6 ماهه را صادر نمایید (در ازای پرداخت 7 تا 15 درصد مبلغ کلی محصول).