موفقیت کسب و کار

یكي از عوامل شکست کسب وکار عبارت است از طمع، قیمت گذاری بالای محصول یا خدمات خود بدون این‎که در بازار کار خود اعتباری داشته باشید، برای این‎که زودتر پولدار شوید یا محصول خود را به فروش برسانید، در ابتدا سعی کنید به فروش منصفانه‎ای بسنده کنید و اعتماد بازار را به دست آورید بعد از آن روی قیمت مانور دهید.

دکتر یوسف محمد کریمی

y.mk954@Gmail.com

www.Eurostock.ir