موفقیت در کسب و کار

برای موفقیت در کسب وکارتان قبل از شروع آن زمان زیادی را صرف تهیه برنامه کسب و کار کنید، تمام هزینه‎ها، امکانات، تبلیغات، کارکنان و... در شروع و حتی در سال‎های آینده مورد بررسی قرار دهید، مقدار پول مورد نیازتان را محاسبه و منبع تامین آن را نیز مشخص کنید ودر نهایت سود مورد انتظار و سودی که نصیبتان می‎شود را ارزیابی کنید. ازبرنامه خود پرینت تهیه کرده و نظر افراد باتجربه را بپرسید، زمانی که اطلاعات جدیدی بدست می‎آورید، برنامه خود را مورد باز بینی قرار دهید.

دکتر یوسف محمد کریمی

y.mk954@gmail.com

www.Eurostock.ir