لباسشویی

3 کالا

 • لباسشویی LG مدل WD12595D6

  ۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱۲۰۰ دور صنعتی ظرفیت ۸ کیلو دارای سیستم تشخیص رنگ دارای سنسور هوشمند ActiveWater (سیستم بهینه سازی مصرف آب) موتور eccosailent و کاملا بی صدا عملکرد فوق العاده آرام و دوام بسیار عالی برچسب انرژی  +++A دارای نشانگر مصرف انرژی در انتخاب برنامه
 • لباسشویی BOSCH مدل WAK24260 سری ۴

  ۷,۵۵۰,۰۰۰ تومان
  ۱۲۰۰ دور صنعتی ظرفیت ۸ کیلو دارای سیستم تشخیص رنگ دارای سنسور هوشمند ActiveWater (سیستم بهینه سازی مصرف آب) موتور eccosailent و کاملا بی صدا عملکرد فوق العاده آرام و دوام بسیار عالی برچسب انرژی  +++A دارای نشانگر مصرف انرژی در انتخاب برنامه
 • لباسشویی BOSCH مدل WAT24462GC سری ۶

  ۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان
  ۱۲۰۰ دور صنعتی ظرفیت ۹ کیلو دارای سیستم تشخیص رنگ دارای سنسور هوشمند ActiveWater (سیستم بهینه سازی مصرف آب) موتور eccosailent و کاملا بی صدا عملکرد فوق العاده آرام و دوام بسیار عالی برچسب انرژی  +++A دارای نشانگر مصرف انرژی در انتخاب برنامه